Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
ICN ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาผ่านกฟภ.
อัพเดท : 2022-05-26
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้น้องนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นคนดีในสังคมต่อไป
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.