Phone : 02-553-0755
ENG
สินค้าและบริการ
พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลกด้านโทรคมนาคม และสื่อสารข้อมูลได้ร่วมมือกับ ICN มองหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบสินค้า พร้อมทั้งบริการที่เหนือกว่า
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
บริษัทให้บริการรับเหมาวางระบบแบบครบวงจรทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งได้แก่ งานสร้าง / งานขยาย / งานปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย รวมถึงงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา
บริษัทมีบริการจำหน่ายอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทนในโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
กลยุทธ์สำคัญในการแข่งขัน
1) เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลก
บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และโซลูชั่นเสริมชั้นนำระดับโลก อาทิ Nokia, Huawei, Thales, Oscilloquartz รวมถึงร่วมมือกับบริษัทที่ให้บริการด้าน IT solution เช่น Oracle, IBM, HPE เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภาครัฐ และภาคเอกชน 

2) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้คำแนะนำ การหาโซลูชั่นที่เหมาะสม ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์และโซลูชั่น รวมถึงการบำรุงรักษาโครงข่าย

3) ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จากประสบการณ์การทำงานกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลก และระดับประเทศมาอย่างยาวนานของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทำให้มีความเข้าใจและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

4) การรับประกันผลงานและการบริการหลังการขาย
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทมีนโยบายในการรับประกันสินค้าและบริการ 1 - 5ปี แล้วแต่ข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า โดยได้จัดตั้งฝ่ายบริการ และซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในสินค้าและบริการแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย
1
จัดตั้งขึ้น
1
ความสำเร็จของโครงการ
1
มูลค่าโครงการสูงสุด (ลบ.)
1
พันธมิตรธุรกิจ
ICN PCL.
นักลงทุนสัมพันธ์
ไทย
ข่าวสาร ล่าสุด
ICN คว้างานโครงการซื้ออุปกรณ์ระบบ PCF and PCRF
จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 74,846,500.00 บาท ระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์พร้อมส่งผลการทดสอบเบื้องต้นภายใน 120 วัน
กฟน.ตกลงว่าจ้างICN บำรุงรักษาโครงข่ายใยแก้วนำแสง 6 เขต
กฟน.ออกหนังสือตกลงสั่งจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม จำนวน 1 งาน มูลค่าโครงการ 54.75ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลางาน 3 ปี
ICN จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 (E-EGM)
คณะกรรมการบมจ. ICN เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.