Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
ICN คว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่าตามสัดส่วน 131.54 ลบ.
อัพเดท : 2022-01-31
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 สำหรับสัญญาจ้างขยายระบบ DEA รองรับลูกค้า NT1 Roaming ณ ชุมสายกรุงเกษม และชุมสายพระโขนง มูลค่า 36,492,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และรับประกัน 1 ปี

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับบริษัท แนท คอนเซาท์ติ้ง จำกัด ในนาม “กิจการค้าร่วมไอเอ็น” ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) ได้แก่ 1.สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) และกลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) และ กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband internet Service) เพื่อให้บริการแก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลค่า 78,638,580 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย ICN มีสัดส่วนมูลค่าเท่ากับ 55,694,456.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นสัดส่วน 71.17% ของมูลค่าโครงการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) และ กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อให้บริการแก่ กสทช. มูลค่า 62,049,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย ICN มีสัดส่วนมูลค่าเท่ากับ 39,349,597.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นสัดส่วน 63.42% ของมูลค่าโครงการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

เครดิตรูปภาพ : www.freepix.com
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.