Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
ICN คว้างานโครงการซื้ออุปกรณ์ระบบ PCF and PCRF
อัพเดท : 2021-12-28
บริษัทได้รับหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบ Policy Contract Function (PCF) / Policy and Charging Rules Function (PCRF) จํานวน 1 ระบบ จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) มูลค่ารวมของโครงการ 74,846,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์พร้อมส่งผลการทดสอบเบื้องต้นภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

เครดิตภาพ : www.freepik.com
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.