Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
ICN จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 (E-EGM)
อัพเดท : 2021-11-18
คณะกรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมใหญ่ ชั้น M อาคารดีเคเจ ลาดพร้าว
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.