Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
ICN ร่วมสนับสนุน Circular Economy
อัพเดท : 2021-04-20
ผู้บริหารระดับสูงนำโดย คุณพรชัย กรัยวิเชียร และพนักงาน ICN ร่วมสนับสนุนแนวคิด Circular Economy รณรงค์ใช้เสื้อที่นำเอาของที่ใช้แล้วเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบ (Re-material) ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ (Make Use Return) เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่กำลังหมดไป โดยเสื้อ 1 ตัวผลิตจากขวดพลาสติกจำนวน 15 ขวด

ทั้งนี้ในวันดังกล่าว ทางผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยเมื่อเร็วๆนี้
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.