Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
ICN แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
อัพเดท : 2020-11-11
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) มีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งนายมนชัย มณีไพโรจน์ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นที่ปรึกษาอาวุโส โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ และมีมติแต่งตั้ง นายพรชัย กรัยวิเชียร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นายพรชัย กรัยวิเชียร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายการตลาดสื่อสารโทรคมนาคมมากว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.