Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
ผู้บริหาร ICN ได้รับโล่เกียรติยศขอบคุณจาก SET
อัพเดท : 2020-10-28
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ SET Social Impact Gym 2020 เพื่อขยายห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) ด้านความยั่งยืนร่วมกับภาคสังคม (Social Enterprise) โดยดำเนินการบ่มเพาะศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการจำนวน 13 กิจการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ SET Social Impact Gym 2020 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 34 ท่าน มาร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา ให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจในรูปแบบเวิร์คชอปแก่ 13 กิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถนำไปต่อยอด พร้อมขยายผลลัพธ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้มีการจัดกิจกรรมวันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Speech Day) โดยคุณภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ โค้ชจิตอาสาจาก ICN ได้รับโล่เกียรติยศขอบคุณจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.