Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
ICN คว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่าตามสัดส่วน 131.54 ลบ.
วันที่ 2022-01-31
บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างขยายระบบ DEA รองรับลูกค้า NT1 Roaming ณ ชุมสายกรุงเกษม และพระโขนง พร้อมกันนี้ภายใต้กิจการค้าร่วม ไอเอ็น บริษัทยังได้ลงนามในสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง...
ICN คว้างานโครงการซื้ออุปกรณ์ระบบ PCF and PCRF
วันที่ 2021-12-28
จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 74,846,500.00 บาท ระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์พร้อมส่งผลการทดสอบเบื้องต้นภายใน 120 วัน
...
กฟน.ตกลงว่าจ้างICN บำรุงรักษาโครงข่ายใยแก้วนำแสง 6 เขต
วันที่ 2021-11-25
กฟน.ออกหนังสือตกลงสั่งจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม จำนวน 1 งาน มูลค่าโครงการ 54.75ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลางาน 3 ปี...
ICN จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 (E-EGM)
วันที่ 2021-11-18
คณะกรรมการบมจ. ICN เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา...
ICN ผลักดันมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อพนักงานและสังคม
วันที่ 2021-09-17
ICN ห่วงใยสุขภาพพนักงานและสังคมส่วนรวมในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดทีมแพทย์เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรีให้กับพนักงานร่วม 60 คน ณ สำนักงานบริษัท ถ.สุคนธสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆ นี้...
ICN ร่วมสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครจิตอาสา
วันที่ 2021-09-09
บมจ.ICN ร่วมสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครจิตอาสา ทีมงานกระต่ายคลองเตย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ส่งมอบให้กับคุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้......
ICN ลงนามกับ NT ในสัญญาขยายความจุระบบสื่อสาร
วันที่ 2021-08-30
ICN ลงนามกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ในสัญญาโครงการอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น้ำ รองรับการใช้งานวงจรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ระบบ มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 74,793,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 150 ว...
ICN ร่วมสนับสนุน Circular Economy
วันที่ 2021-04-20
โดย คุณพรชัย กรัยวิเชียร และพนักงาน ICN ร่วมสนับสนุนแนวคิด Circular Economy รณรงค์ใช้เสื้อที่นำเอาของที่ใช้แล้วเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบ (Re-material) ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ (Make Use Return) โดยเสื้อ 1 ตัวผลิตจากขวดพลาสติกจำนวน 15 ขวด...
ICN คว้างาน CAT ขยายความจุ DWDM 444.48 ล้านบาท
วันที่ 2021-01-08
ICN ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 ม.ค.2564 สำหรับโครงการจ้างขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Backhaul และขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Border กับ CAT มูลค่ารวม 444.48 ล้านบาท
...
ICN ร่วมบริจาคสภากาชาดไทยผ่าน maiA virtual run
วันที่ 2020-12-16
ตัวแทน ICN เข้าร่วมในพิธีมอบเงินบริจาคแก่สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งบริษัทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนบริจาคผ่านโครงการ maiA Virtual Run 2020 โดยพนักงานบริษัทที่เข้าร่วมวิ่งเก็บระยะทางระหว่างเดือนก.ย.-ต.ค. 63...
IR consortium ลงนามโครงการ ICT และ HealthTech ของกสท.
วันที่ 2020-12-16
ICN ในนาม IR consortium ร่วมกับเรย์เทล ลงนามในสัญญาโครงการจัดซื้อระบบ ICT และ HealthTech ของกสท. เพื่อส่งเสริมการรักษา และรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)...
ICN แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 2020-11-11
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งนายมนชัย มณีไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส แต่ยังคงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประะานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายพรชัย กรัยวิเชียร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่ 1/12/2563...
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.