Phone : 02-553-0755
ENG
ห้องข่าวประชาสัมพันธ์
คุณภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) “ICN” ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย (กลาง) รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ่ายภาพร่วมกับ นาย มนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด(มหาชน)
นายมนชัย มณีไพโรจน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN
นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN
นายมนชัย มณีไพโรจน์ (ที่ 3 ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN
IR MENU
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.