Phone : 02-553-0755
ENG
สินค้าและบริการ
พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลกด้านโทรคมนาคม และสื่อสารข้อมูลได้ร่วมมือกับ ICN มองหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบสินค้า พร้อมทั้งบริการที่เหนือกว่า
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
บริษัทให้บริการรับเหมาวางระบบแบบครบวงจรทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งได้แก่ งานสร้าง / งานขยาย / งานปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่าย รวมถึงงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา
บริษัทมีบริการจำหน่ายอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทนในโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
กลยุทธ์สำคัญในการแข่งขัน
1) เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลก
บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และโซลูชั่นเสริมชั้นนำระดับโลก อาทิ Nokia, Huawei, Thales, Oscilloquartz รวมถึงร่วมมือกับบริษัทที่ให้บริการด้าน IT solution เช่น Oracle, IBM, HPE เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภาครัฐ และภาคเอกชน 

2) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้คำแนะนำ การหาโซลูชั่นที่เหมาะสม ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์และโซลูชั่น รวมถึงการบำรุงรักษาโครงข่าย

3) ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จากประสบการณ์การทำงานกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลก และระดับประเทศมาอย่างยาวนานของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทำให้มีความเข้าใจและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด

4) การรับประกันผลงานและการบริการหลังการขาย
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทมีนโยบายในการรับประกันสินค้าและบริการ 1 - 5ปี แล้วแต่ข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า โดยได้จัดตั้งฝ่ายบริการ และซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในสินค้าและบริการแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย
1
จัดตั้งขึ้น
1
ความสำเร็จของโครงการ
1
มูลค่าโครงการสูงสุด (ลบ.)
1
พันธมิตรธุรกิจ
ICN PCL.
นักลงทุนสัมพันธ์
ไทย
ข่าวสาร ล่าสุด
ICN ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
คณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ICN ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันวิชาการระดับประเทศ TNSC 1/2022
เวทีเพื่อการแข่งขัน sales skill ในรูปแบบ B2B โดยเน้นธุรกิจในโลก Metaverse ผ่าน VR ภายใต้จุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการขายและการเจรจาทางธุรกิจเพื่อองค์กรในอนาคต ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต เมื่อเร็วๆนี้
ICN สนับสนุนทุนปลูกป่าในโครงการ Care the Wild
ICN ร่วมสนับสนุนทุนปลูกป่าในโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และป่าชุมชนบ้านบุญเริง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 200 ต้น เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับสมาชิก 53 บริษัท และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 18,200 ต้น หรือประมาณ 91 ไร่
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.