Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
กฟน.ตกลงว่าจ้างICN บำรุงรักษาโครงข่ายใยแก้วนำแสง 6 เขต
อัพเดท : 2021-11-25
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ได้รับหนังสือตกลงสั่งจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขโครงข่ายใยแก้วนำแสง พร้อมจัดหาอุปกรณ์การซ่อมแซม พื้นที่จำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี บางเขน ธนบุรี และบางขุนเทียน จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มูลค่ารวม 54,754,147.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา
Credit image:
Freepik.com / www.mea.or.th
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.