CALL US : 02-553-0755
 
 
หน้าหลัก   
   เกี่ยวกับเรา   
   จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ   
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แนวทางการดำเนินธุรกิจบริษัท
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
   สินค้าและบริการ   
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
   นักลงทุนสัมพันธ์   
   โครงการที่ผ่านมา   
   ข่าวสารและกิจกรรม   
   สมัครงาน   
   ติดต่อเรา   
 
 
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ICN/Raytel ลงนามในสัญญาเน็ตโซนซี กับ CAT 

คุณพัฒนา ณ สงขลา (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (รักษาการในตำแหน่ง) บมจ.กสท โทรคมนาคม ถ่ายภาพร่วมกับ คุณมนชัย มณีไพโรจน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN และ คุณรีวิน เพทายบรรลือ กรรมการบริหาร บริษัท เรย์ เทล จำกัด หรือ Raytel ในโอกาสที่ ICN และ Raytel ร่วมกันลงนามกิจการร่วมค้า“IR Consortium” ในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประมูลงานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) และเป็นผู้ชนะการประกวด โดยมูลค่ารวมของโครงการ 2,427,428,750.00 บาท แบ่งเป็น ICN มีสัดส่วนการดําเนินโครงการร้อยละ 51 และ  Raytel มีสัดส่วนการดําเนินโครงการร้อยละ 49 ของมูลค่าโครงการ ณ ห้องประชุม กสท โทรคมนาคม แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้


   
Information and Communication Networks Public Company Limited
D.K.J. Building, 5th Floor, No. 393, Sukhonthasawat Road,
Latphrao Latphrao Bangkok 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
Copyright © 2016 Information and Communication Networks All rigths reserved.