CALL US : 02-553-0755
 
 
หน้าหลัก   
   เกี่ยวกับเรา   
   จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ   
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แนวทางการดำเนินธุรกิจบริษัท
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
   สินค้าและบริการ   
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
   นักลงทุนสัมพันธ์   
   โครงการที่ผ่านมา   
   ข่าวสารและกิจกรรม   
   สมัครงาน   
   ติดต่อเรา   
 
 
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System)

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นระบบที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ซึ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสารโดยการรับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านตัวกลางต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไประยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนตามข้อกำหนดในสัญญา หรืออาจใช้ระยะเวลาถึง 1-2 ปีหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งระบบโทรคมนาคมได้ทั้งแบบระบบสื่อสารแบบใช้สาย (Wired Network) และระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Network) รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆดังนี้

1. ระบบสื่อสารใช้สาย (Wired Network)
เป็นระบบสื่อสารที่รับส่งข้อมูลผ่านตัวกลางที่เป็นสายสัญญาณ ไม่ว่าจะเป็นสายทองแดง (Coaxial Cable, Unshielded Twisted Pair (UTP)) หรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) โดยบริษัทฯ รับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบโครงข่ายโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่อไปนี้
 • อุปกรณ์ Transport Network
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งข้อมูลระยะไกลโดยใช้เทคนิคในการส่งข้อมูลแบบต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์ Transport Network จะติดตั้งอยู่ในชุมสายซึ่งเป็นโครงข่ายหลัก (Core Network) เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก โดยอุปกรณ์ Transport Network ที่บริษัทฯ สามารถให้บริการออกแบบและวางระบบ ได้แก่
  • IP Router/Carrier Switch
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี IP, Ethernet และ Multi-Protocol Label Switching(MPLS) ในการรับส่งข้อมูล ซึ่งสามารถจัดการเส้นทางการรับส่งข้อมูล (Routing) และจัดลำดับความสำคัญในการรับส่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานกำหนด เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการรับส่งข้อมูลในระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตรและรองรบั การส่งข้อมูลที่ระดับ 100 Gbps โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง IP Router/Carrier Switches ด้วยสินค้าของทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำ 3 อันดับแรกของโลก
  • Next-Generation Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ในการส่งข้อมูลไปบนหลายๆ ช่วงความยาวคลื่นของสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียว ทำให้สามารถรองรับการส่งข้อมูลที่สูงถึงระดับ 3200 Gbps และสามารถรับส่งข้อมูลได้ไกลถึง 200 กิโลเมตร นอกจากนี้ Next-Gen DWDM ยังมีเทคโนโลยี Generalized Multi-Protocol Label Switching/Automatically Switched Optical Network (GMPLS/ASON) ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถคำนวณหาเส้นทางการส่งข้อมูลใหม่ (Protection Path) โดยอัตโนมัติ เมื่อเส้นทางที่กำลังใช้งาน (Working Path) เกิดความเสียหายทำให้โครงข่ายของผู้ใช้งานมีความเสถียร โดยอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งเป็นตราสินค้าของทั้ง Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำ 3 อันดับแรกของโลก


ตัวอย่างโครงข่าย Optical Transport Network
  • Mobile Backhaul Router
บริษัทฯ รับออกแบบและติดตั้งระบบ Mobile Backhaul Router ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับส่วนควบคุมสถานีฐานเข้าด้วยกัน ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei และ Alcatel-Lucent


ตัวอย่าง Mobile Backhaul Transport
  • Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
เป็นระบบสื่อสารข้อมูลที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยเป็นการใช้สายทองแดงหรือสายโทรศัพท์ในการรับส่งข้อมูลจากชุมสายให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นระบบที่มีความเสถียรและความปลอดภัยในการใช้งาน แต่รองรับการส่งข้อมูลได้เพียง 10 Gbps อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ยังคงต้องการความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Coriant
 • อุปกรณ์ Access Network
เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงจากโครงข่ายหลัก (Core Network) ไปยังอุปกรณ์ปลายทางเพื่อให้บริการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Voice, Video, Data, Multimedia เป็นต้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โครงข่ายสายโทรศัพท์ที่เป็นทองแดง (ADSL, VDSL), โครงข่ายสายเคเบิลทีวีที่เป็นทองแดง (DOCSIS), โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTX) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei


ตัวอย่างโครงข่าย Access Network
 • สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable: FOC)
เป็นสายสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลโดยใช้หลักการสะท้อนของแสงในการส่งข้อมูล จึงทำให้สายส่งสัญญาณประเภทนี้สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสง มีความสูญเสียของสัญญาณต่ำ และส่งข้อมูลได้ไกลกว่าสายส่งสัญญาณประเภทอื่น ดังนั้น สายเคเบิลใยแก้วนำแสงจึงเป็นที่นิยมใช้เป็นตัวกลางในกลางรับส่งสัญญาณในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจากผู้ผลิตในประเทศ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ


ตัวอย่างสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
2. ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Network)
เป็นระบบสื่อสารที่รับส่งข้อมูลผ่านอากาศโดยใช้คลื่น ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุ หรือคลื่นไมโครเวฟ โดยบริษัทฯ รับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่อไปนี้
 • อุปกรณ์ Microwave Radio
ระบบการสื่อสารไมโครเวฟเป็นคลื่นความถี่วิทยุชนิดหนึ่งที่มีความถี่อยู่ระหว่าง 0.3 GHz-300 GHz ส่วนในการใช้งานนั้น ส่วนมากนิยมใช้ช่วงความถี่ระหว่าง 1 GHz-60 GHz เนื่องจากเป็นย่านความถี่ที่สามารถผลิตขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปในอากาศพร้อมกับข้อมูลที่ต้องการส่ง และจะต้องมีสถานีที่ทำหน้าที่ส่งและรับข้อมูล เนื่องจากสัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรงในระดับสายตา (Line of Sight) จึงต้องมีการตั้งสถานีรับ-ส่งข้อมูลเป็นระยะๆ และส่งข้อมูลต่อกันเป็นทอดๆ ระหว่างสถานีต่อสถานีจนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง การส่งข้อมูลด้วยสื่อกลางชนิดนี้เหมาะกับการส่งข้อมูลในพื้นที่ห่างไกลมากๆ และทุรกันดาร ซึ่งอุปกรณ์สื่อสัญญาณ Microwave Radio ที่บริษัทฯ จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei


ตัวอย่างโครงข่ายไมโครเวฟ
 • Broadband Wireless Access (BWA)
Broadband Wireless Access (BWA) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงซึ่งทำให้เครือข่ายไร้สายมีอัตราความเร็วเทียบเท่ากับเครือข่ายใชส้ ายบางเครือข่าย โดย BWA จะทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากโครงข่ายหลัก (Core Network) ไปยังผู้ใช้งานโดยไม่ใช้สาย สำหรับการใช้งานส่วนมากจะรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุซึ่งนิยมใช้ช่วงความถี่ 2.3-2.4 GHz และความถี่ 2.5-2.6 GHz ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei


ตัวอย่าง Broadband Wireless Access
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3G/4G Mobile Network
บริษัทฯ สามารถให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) และ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูง 4G หรือ เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็นระบบที่สามารถให้บริการสื่อสารทางเสียง (Voice) วิดีโอ (Video Telephony) และข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Data) รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Access) และบริการเสริมต่างๆ โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ 3G/4G Mobile Network เช่น Mobile Switching Center Server (MSC-S) ในโครงข่ายหลัก Radio Network Controller (RNC) ในสถานีฐาน ระบบบริการเสริมพื้นฐาน (Value Added Service-VAS) และระบบสนับสนุนการให้บริการ (Business Support System-BSS) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งภายใต้ตราสินค้า Nokia และ Huawei

3. อุปกรณ์อื่นๆ
บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาวางระบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบสื่อสารโทรคมนาคมใช้สายและไร้สาย โดยมีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อไปนี้
 • Mobile Device Management (MDM)
MDM เป็นระบบที่ทำงานร่วมกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งโครงข่าย 3G/4G ในการบริหารจัดการลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Subscriber) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของลูกข่ายในการตั้งค่าต่างๆ ในตัวเครื่อง เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกข่ายและแนวโน้ม เพื่อวางแผนการตลาด และสามารถเพิ่มระบบบริการเสริม (Mobile Value-Added Services) เป็นต้น โดยตัวระบบสามารถจัดการเครื่องลูกข่ายได้หลากหลายแพลตฟอร์ม และมีส่วนเสริมด้านความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Mobile Application Management หรือ Mobile Content Management โดยบริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบ MDM โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Gemalto


ตัวอย่าง Mobile Device Management
 • อุปกรณ์ระบบ Synchronization
เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณนาฬิกาอ้างอิงสำหรับโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานหรือบริษัททั่วไปที่ลงทุนติดตั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อช่วยในการปรับเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคมหรือการซิงโครไนซ์ โดยเฉพาะการซิงโครไนซ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรมเพื่อการสื่อสารระยะไกลและความเร็วสูง เช่น การส่งข้อมูลจากชุมสายในกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด ผ่านการสื่อสารระบบไมโครเวฟ รวมทั้งชุมสายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมโยงการสื่อสารดาวเทียมข้ามทวีปและการเชื่อมโยงจากช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่มาต่อเข้าด้วยกัน ต้องมีการปรับเทียบจังหวะสัญญาณจึงทำให้สื่อสารกันได้ โดยข้อมูลอนุกรมจากหลายแหล่งหรือจากผู้ส่งไปยังผู้รับต้องมีการกำหนดจังหวะสัญญาณที่สอดคล้องกันเพื่อให้ผู้ส่ง และผู้รับทราบว่าเริ่มการส่งข้อมูล การหยุดพักการส่งและทำการส่งข้อมูลเสร็จเมื่อใด โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Synchronization โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Oscilloquartz

   
 
Information and Communication Networks Public Company Limited
D.K.J. Building, 5th Floor, No. 393, Sukhonthasawat Road,
Latphrao Latphrao Bangkok 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
Copyright © 2016 Information and Communication Networks All rigths reserved.