CALL US : 02-553-0755
 
 
หน้าหลัก   
   เกี่ยวกับเรา   
   จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ   
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แนวทางการดำเนินธุรกิจบริษัท
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
   สินค้าและบริการ   
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
   นักลงทุนสัมพันธ์   
   โครงการที่ผ่านมา   
   ข่าวสารและกิจกรรม   
   สมัครงาน   
   ติดต่อเรา   
 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) “ICN” 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ให้เป็นระบบ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร หรือเรียกว่า Systems Integrator

โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการออกแบบ และวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System), บริการออกแบบ วางระบบงานก่อสร้าง และวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ (Construction and Electrical Systems), จำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน (Supply), และให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)

พิธีลงนามในสัญญาเน็ตโซนซี กับ CAT
คุณพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT Telecom ถ่ายภาพร่วมกับ คุณมนชัย มณีไพโรจน์ ICN และ คุณรีวิน เพทายบรรลือ Raytel ร่วมกันลงนามในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยมูลค่ารวมของโครงการทั้งสิ้น 2.427พันล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้
ICN รวมพลังทำดีปลูกป่าชายเลน
ผู้บริหาร และพนักงาน ICN ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเมื่อเร็วๆนี้
ICN ร่วมบริจาคปฏิทินเพื่อคนตาบอด
ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน ICN ร่วมกันนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้วมารวบรวมเพื่อบริจาคให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด สำหรับใช้เป็นกระดาษในการพิมพ์อักษรเบรลล์ และได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆนี้
 • ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
  ICN ให้บริการรับเหมาวางระบบแบบครบวงจรทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
 • ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา
  ICN มีบริการจำหน่ายอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทน รวมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งระบบโทรคมนาคมได้ทั้งแบบระบบสื่อสารแบบใช้สาย (Wired Network) และระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Network)
 • งานก่อสร้าง และวางระบบไฟฟ้า
  บริษัทฯ สามารถให้บริการในการวางระบบไฟฟ้าให้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ โดยงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบด้วยการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในห้องต่างๆ รวมถึงระบบ SCADA ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time
 • จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อใช้ทดแทน
  บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมไว้ใช้ทดแทนทุกประเภทซึ่งลูกค้าสามารถเก็บไว้ใช้ทดแทนในกรณีซ่อมบำรุงเอง หรือให้ ICN เข้าซ่อมบำรุงกรณีต้องใช้ความชำนาญสูง
 • บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  บริษัทฯ สามารถบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ การบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน, การบำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุเสีย และการบำรุงรักษาแบบปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือโยกย้าย
 
Information and Communication Networks Public Company Limited
D.K.J. Building, 5th Floor, No. 393, Sukhonthasawat Road,
Latphrao Latphrao Bangkok 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
Copyright © 2016 Information and Communication Networks All rigths reserved.